Aalscholver en schollevaar zijn zowel anagrammen als synoniemen

Een anagram is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander woord of een andere zin maar in een andere volgorde. Een synoniem van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis.

De twee woorden aalscholver en schollevaar, dezelfde naam voor een vrij grote vogel, zijn heel bijzonder, het is namelijk zowel een anagram als een synoniem van elkaar!