De “krul” om iets goed te keuren is alleen in Nederland in gebruik

Wij Nederlanders kennen allemaal de krul, het krulletje of de goedkeuringskrul. Als je iets goed had op school zette je de juf of meester zo’n mooie krul erbij. Maar wist je dat als je een krul zet buiten onze landsgrenzen mensen je verbaast aankijken?! De krul is namelijk puur Nederlands en in de rest van de wereld onbekend, hier wordt vaak gewerkt met een vinkje.

De krul is waarschijnlijk in de 19e eeuw in opkomst gekomen in Nederland. Het vermoeden is dat de krul is afgeleid van een snel geschreven ‘g’ die weer stond voor ‘goed’ of ‘gezien’.