het Haarlems Dagblad is de oudste nog bestaande krant ter wereld

Het Haarlems Dagblad is de oudste nog steeds verschijnende krant ter wereld. De krant is in het verleden samengegaan met de Opregte Haarlemsche Courant, die al sinds de zeventiende eeuw bestond. Op 8 januari 1656 verscheen het eerste nummer van de Weeckelycke Courante van Europa, uitgegeven door de Haarlemse drukker Abraham Casteleyn en zijn vrouw Margaretha van Bancken, die leiding bleef geven aan de firma na de dood van haar man. Een aantal jaren later kwam het blad tweemaal per week uit, weer later driemaal. De naam werd toen gewijzigd in Opregte Haarlemsche Courant.

De Leeuwarder Courant, opgericht in 1752, is overigens de oudste onder dezelfde titel opererende krant van Nederland.