Met Shepardtonen kan een geluid gemaakt worden dat oneindig lang steeds hoger of lager lijkt te worden

Een Shepardtoon is een geluid bestaand uit een aantal gelijktijdige tonen, verdeeld over het hoorbare spectrum, precies een octaaf uit elkaar. Als de grondtoon van de samenklank opwaarts of neerwaarts beweegt, noemt men het ook de Shepardtoonladder. Dit wekt een auditieve illusie van een toon die continu hoger of lager lijkt te worden, maar uiteindelijk helemaal niet hoger of lager wordt.

bron: wikipedia