Steve Jobs noemde zijn bedrijf mede “Apple” om boven “Atari” in het telefoonboek te komen

Steve Jobs noemde zijn bedrijf “Apple” gedeeltelijk omdat hij het in het telefoonboek wilde laten verschijnen voor Atari, zijn voormalige werkplek.